Takläggning

Takläggning är inte alltid enkelt och glasklart. Oftast krävs flera yrkesgrupper bl.a. snickare, målare, plåtslagare. Detta för att kunna lösa de problemställningar som finns på plats och som dyker upp.
Att vara hantverkare innebär oftast att vara problemlösare och hitta lösningar på de hinder som dyker upp under projektets gång. Det är viktigt att följa leverantörers monteringsanvisningar för att kunna åberopa garanti exempelvis. Något som ibland kan vara enkelt att missa.
Exempelvis utförde vi en takläggning av ett tak i Bromma i somras och då köpte vi Byggpapp från Beijer Bromma. https://www.beijerbygg.se/privat/sv/bromma I och med att vi köper marknadens antagligen bästa byggpapp kan vi med gott samvete ge våra kunder så lång garanti det bara är möjligt ur byggteknisk synvinkel.

Mycket att tänka på

När man lägger om ett tak är det viktigt att man gör en noggrann besiktning innan så man har goda underlag för hur arbetet ska utföras på ett adekvat sätt för att nå ett fackmannamässigt resultat. Vid en takläggning så är det många steg som ska utföras för en framgångsrik takläggning. Det är inte konstigt att ett tak behöver läggas om med jämna mellanrum då taket är en hårt utsatt byggnadsdel. Ett tak håller olika länge beroende på olika faktorer men taklutningen är oftast en stor faktor. Ju högre lutning desto enklare rinner vatten av och taket får ”torka” upp snabbare samt mindre löv och kvistar ansamlas.

Takläggning är oftast ett tungt arbete, det är många tunga tegelpannor/betongpannor som ska lyftas ned från taket. Dessa pannor ska sedan upp igen när eventuell råspont bytts, ny Byggpapp monterats samt läkt spikats fast.

Vi rekommenderar dig att ta hjälp av oss som har vana att lägga om tak. Detta för ett tätt resultat så du kan sova gott om natten och veta att nästa omläggning sker om kanske minst 30 år….

Läs gärna mer här: Renovering av hus, kök, badrum i Stockholm | Byggfirma Ekenberg

 

 

 

Call Now Button