Spara energi

När elpriser går upp och räntan höjs av riksbanken så är det viktigt att se över sina boendekostnader. Tyvärr kommer våra energipriser antagligen att öka och vi behöver hushålla mer med våra resurser. En stor mängd av den energi vi gör av med går åt till uppvärmningen av våra hus. Äldre hus är inte lika energieffektiva som nybyggda hus och det beror på en rad orsaker. Bor man i ett gammalt hus finns flera sätt att spara energi i på, vilket kan minska dina energikostnader och även bidra till en minskad klimatpåverkan.

Förslag på åtgärder

  1. Tilläggsisolera huset: Genom att isolera ditt hus ytterligare kan du minska värmeförlusterna och spara upp till 25% på dina uppvärmningskostnader. Kontrollera om ditt hus har tillräckligt med isolering i tak, väggar och golv, och fyll på om det behövs. Vi kan hjälpa er att exempelvis tilläggsisolera väggar och fylla på med extra isolering på vinden om det behövs. Detta är en ekonomiskt fördelaktig renovering som ofta lönar sig.
  2. Byt till energieffektiva fönster: Genom att byta till energieffektiva fönster kan du minska värmeförlusterna och öka ditt hus komfort. Du kan välja mellan olika glastyper och vill man ned extra mycket i u-värde kan man välja att ha argongas i fönsterkasetten. Ibland kan det räcka med att endast montera tätningslister för att minimera drag. Detta är dock inviduellt från hus till hus. Många äldre fastigheter bygger på självdrag och ibland kan man sätta en extra båge invändigt för att på så sätt spara energi.
  3. Minska varmvattenanvändningen: Varmvattenanvändning står för en stor del av energiförbrukningen i ett hus. Genom att minska tiden för duschning eller byta till en energieffektiv dusch kan du minska din energiförbrukning.
  4. Justera värmen, ofta mår huset bra av att en underhållsvärme är på men genom att koppla upp elementen eller luftvärmepumpen mot wifi kan man enkelt anpassa sin förbrukning och spara kilowattimmar.

 

 

Call Now Button