Renovera lokal

Bygg om, anpassa och renovera lokal 2023

Funderar ni som hyresgäst eller kontorsgäst att bygga om, anpassa eller renovera lokal? Vi finns här och har möjlighet att hjälpa er genom hela processen.

För att säkerställa att projektet löper på ett fackmannamässigt, miljömässigt och ett resurseffektivt sätt så brukar vi följa ett antal steg för ett lyckat projekt.

1. Inhämtning av underlag, riskbedömning och kalkylering

Fastighetsförvaltaren eller ansvarig uthyrare lämnar in underlag till våra projektledare för att ta fram en kalkyl på projektet. Det kan även vara så att det är hyresgästen som projekterar och lämnar då underlagen direkt till oss. Underlagen baseras på ritningar från en arkitekt, kravspecifikationer och en given tidsplan. En riskbedömning utförs av varje enskilt moment under byggnadsprocessen och hur denna kan ske ur ett miljömässigt perspektiv

2. Kontraktsskrivning

Tydliga avtal upprättas och skrivs under av båda parter. Därefter startas projektet och samtal förs med  entreprenör, förvaltare, projektledare och hyresgäst för att diskutera projektet med dess olika delar. Exempelvis ansvarsområden, detaljer, tidsplan, kontraktet med mera.

3. Byggverksamheten påbörjas

Vi startar upp projektet och håller regelbundna byggmöten med beställare och andra berörda. Stor vikt läggs vid att i möjligast mån störa andra hyresgäster så lite som möjligt och kontinuerligt informera beställare om processens fortlöpande gång.

Renovering

Förstärkning av undergolv och läggning av fiskbensparkett

4. Överlämning till kund – Projektavslut och inflyttning

När avstädning skett och lokalen blivit besiktigad av godkänd besiktningsman tas lokalen i bruk av nyttjaren. Slutfaktura ställs ut och vi tackar för uppdraget.

Läs gärna mer här:
Kontorsanpassning
Renovering

 

Call Now Button