Kontorsanpassning

Förändringar i lokalytor och kontorslokaler. Utöka eller minska, förnya och förbättra. Vi har lösningar för  era behov.

Kontorsanpassning och ombyggnad av lokalytor

Växande verksamheter kan behöva större eller anpassade lokaler och kontorsytor. I större städer som Stockholm är exempelvis behoven för kontorslokaler ansträngd och det kan vara ett bra alternativ med kontorsanpassning eller ombyggnad företagets behov.

Ombyggnad

Finns lokal som är stor nog men som inte klarar behoven är alternativet ombyggnation. Kontorsanpassning kräver mycket jobb och tid. Det kan handla om att ta bort eller sätta upp nya väggar, lägga nytt golv eller sätta nytt tak. Planlägg arbetet i samarbete med oss.

Öka antalet kontorsrum istället för ett öppet kontorslandskap? Låg standard så att golv, väggar och tak behöver bytas ut och fräschas upp. I området i och omkring Stockholm utför vi kontorsanpassningar av varierande slag.

En modern miljö för alla

En kontorsanpassning bör vara utförd så att det är viktigt att kunderna ska trivas när de besöker kontoret men först och främst behöver en kontoret lokalanpassas för personalens skull. Inte bara om färgen på väggarna utan även mycket med tanke på arbetsmiljön som är en viktig del.

Konsultera gärna Byggfirma Ekenberg & Co när du har tankar om att anpassa kontor och lokaler. Det finns alltså en del saker att ta tag i för dig som byter från en kontorslokal till en annan. Eventuella ombyggnationer eller bara uppfräschning och ny inredning men oavsett så är det en bra sak att lägga lite tid och omtanke på så att alla som ska besöka den nya lokalen kommer att trivas.